Blog

Vergi Kaçakçılığı Suçlarına 7394 Sayılı Kanun İle Getirilen Yeni Düzenlemeler
by Yeniay Hukuk Bürosu 22/01/2023

Vergi Kaçakçılığı Suçlarına 7394 Sayılı Kanun İle Getirilen Yeni Düzenlemeler

15.04.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 7394 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi kanunlarına ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.

VUK 359. maddesinde yer alan vergi kaçakçılığı cezaları üst sınırları artırılmıştır.

Bu düzenlemeyle birlikte 359 maddenin a fıkrasında yer alan suçlara ilişkin ceza 3 yıldan 5 yıla, b,c ve ç fıkralarındaki suçlara ilişkin cezalar ise 5 yıldan 8 yıla çıkarılmıştır. Bu düzenleme sonrası vergi kaçakçılığı suç ve cezaları şu şekilde şekildedir.

VUK 359/a maddesinde yer alan hile yapma, gerçek olmayan ya da işlemle ilgili olmayan kişiler adına hesap açan, vergi matrahını düşürecek şekilde defter ve kayıtlarda tahrifat yapan, tahrifat yapılmış belgeyi kullanan, gizleye, yanıltıcı belge düzenleyen veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler; 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

VUK 359/b maddesinde yer alan defter, defter sayfaları, kayıt ve belgeleri yok eden yerlerine yenilerini ekleyen veya hiç yaprak koymayan, sahte belge düzenleyen ve bunları kullananlar; 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası cezalandırılır.

VUK 359/c maddesinde yer alan Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmayan yerde belge basma ve bu belgeleri bilerek kullananlar; 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

VUK 359/ç maddesinde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirmediği halde ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale edilmesi eylemleri ni gerçekleştirenler; 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık müessesine düzenleme getirilmiştir.

Etkin pişmanlık konusu VUK 371. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde gereği, maddede belirtilen şartların uyması ve vergi kaçakçılığı suçu işleyenlerin bunu kendiliğinden ilgili makama bildirmeleri halinde etkin pişmanlıktan yararlanabilirler. Uygulamada Etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için vergi kaçakçılığı fiilleri için suç soruşturmasına başlanmamış olması şartı vardı. Dolayısıyla vergi kaçakçılığı fiili nedeniyle soruşturma veya kovuşturmada olan bu fiiller için etkin pişmanlıktan yararlanılamıyordu.

Ancak 7394 sayılı kanun ile soruşturma veya kovuşturmada olan vergi kaçakçılığı fiillerinden kaynaklı dava açılmaması ya da davadan feragat edilmesi şartlarıyla etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi yönünde değişiklik yapılmıştır. Buna göre vergi kaçakçılığı suçu fiilleri için etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmamış olması ya da dava açılmış ise bu davadan feragat edilmesi gerekmektedir.

Vergi kaçakçılığı fiilinin başka bir kişi tarafından veya birlikte gerçekleştirilmesi durumunda mütalaa şartı kaldırılmıştır.

Uygulamada, vergi kaçakçılığı suçları fiili dolayısıyla yapılan inceleme sırasında tespiti yapan vergi müfettiş ve yardımcılarınca ve ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi mecbur kılınmıştı.

Ancak 7394 sayılı kanun ile VUK kanunu 367. maddesine, mütaalaya konu fiilin başka bir kişi tarafından veya başka bir kişiyle birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişiye dava açılabilmesi için bu kişi için ayrıca rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmadığı yönünde ilave madde getirilmiştir.

Zincirleme vergi kaçakçılığında suçunda TCK 43. Maddesinin uygulanacağı belirtilmiştir.

7394 sayılı kanun ile yapılan düzenlemede vergi kaçakçılığı suçu fiilinin birden fazla takvim yılı veya vergilendirme döneminde, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, TCK 43. maddesi uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre TCK 43. madde gereğince birden fazla dönemde birden fazla vergi kaçakçılığı suçu fiillerinin işlenmesi halinde sadece bir ceza hükmedilecektir. Ancak bu ceza, dörtte birinden az olmamak üzere dörtte üçüne kadar artırılmaktadır.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar vergi cezaları alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla vergi uyuşmazlıklarında sorun yaşayan kişilere Bursa vergi avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Vergi hukuku alanına giren vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa vergi avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAY