logo

Blog Yazıları


Miras Paylaşımı

Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölümünden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının (terekesinin) kimlere nasıl geçeceğini düzenleyen bir medeni hukuk koludur.


İş Hukukunda İşçi ve İşveren Sorumlulukları

İş Hukuku çerçevesinde işçi ve işveren sorumluluklarını şu şekilde özetleyebiliriz.


Mali Suçlar ve Yargının Konuya Bakışı

Vergi Kanunları ve Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Mali Suçlar ve Yargının Konuya Bakışı


Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı genellikle işten çıkarılma durumunda çalışanlara verilir. Genellikle, bir çalışanın fesih üzerine hak kazandığı istihdam süresine dayanır.


Vergi Hukukunda Sürelerin Sınıflandırılması

Vergi Hukukunda süreleri sınıflandırmada, sürelere uyulması halinde doğacak hukuki sonuçlar ve uygulanacak yaptırımlar ölçüt alın¬maktadır. Hukuki niteliklerine göre süreler hak düşürücü süreler, vergi ödevleri ile ilgili süreler, müsamaha süreleri, zamanaşımı süreleri ve düzenleyici süreler olmak üzere beşe ayrılmaktadır.


Ticari Davaların Türleri ve Ölçütleri

Uyuşmazlığın ticari olup olmadığına veya tarafların niteliğine bakılmaksızın ticari sayılan bu davalar iki grupta ele alınmalıdır.


Borçlar Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebepleri

Kural olarak başkasının can ve malvarlığına zarar veren fiiller hukuka aykırıdır,. Ancak bazen fiil bir zarara yol açmış olsa bile hukuken haklı görülür yani hukuka uygun kabul edilir.


Konversiyon (Borçların Değiştirilmesi)

Konversiyon borcun faiz yükünü hafifletmek amacıyla, başvurulan bir işlemdir. Devlet borçlarının değiştirilmesinde anapara değerleri aynı olan eski borç senetlerinin düşük faizli yenileri ile değiştirilmesi söz konusudur. Bir diğer ifade ile, anapara tutarına dokunmadan borç yükünün hafifletilmesi için başvurulan tedbir. Bu işlem sayesinde devlet borçlarının yıllık faiz ödemelerinde bir tasarruf sağlanır. Konversiyonda eski borç yerine yeni bir borç getirilmiş olmaktad


Emeklilik Şartları

Ülkemizde gerek kamu kurumlarında gerekse özel sektörde çalışan tüm vatandaşlarımızın emeklilik ve emeklilik şartları konusunda yoğun bir araştırma içerisinde oldukları bilinen bir gerçektir. Bursa Nilüfer Yeniay Hukuk Bürosu olarak emeklilik şartları konusunda en çok merak edilenleri cevapladık.


Toplu İş Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları

Toplu iş sözleşmelerine ilişkin uygulamalar 6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenmiştir.


Yabancıların Banka Hesabı Açması

Türkiye’de ikameti bulunan yabancıların ülkemizdeki özel veya kamu bankalarında hesap açması mümkündür. Ancak banka hesabı açtırmak isteyen gerçek kişiler ile şirket ortakları veya yabancı şirketlerin prosedürleri arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Yabancıların Türkiye'de banka hesabı açmasına yönelik işlemler için Bursa Nilüfer Yeniay Hukuk Bürosu avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.


Anlaşmalı Boşanma

Tarafların, boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmaya varmış olduğu davalar, anlaşmalı boşanmadır.


Nafaka Davaları

Nafaka, boşanma davası açıldıktan sonra, boşanma kararı verilene kadar ve boşanma kararı verildikten sonra, yoksulluğa düşecek yana her ay düzenli olarak ödenen paradır.


İşçinin Rapor Alması

İşçinin, sağlık kuruluşlarından almış olduğu rapor, işçi ile işveren arasında zaman zaman sıkıntılara sebep olmaktadır. İşveren, rahatsızlığı bulunan işçinin devamsızlığı sebebi ile işyeri düzeninin bozulması ve işlerin sekteye uğraması gibi pek çok sebeple iş sözleşmesinin feshini isteyebilmektedir.


Evlilik Nedeniyle Fesih

Kişi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde iş akdini feshedilebilecek ve işverenden bazı işçilik haklarını talep edebilecektir.


Arabuluculuk

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.


Covid 19 Bilgilendirme

İşveren, iş yerinde Covid-19’a rastlanması durumunda, Covid-19 olan işçiye yakın işçilerin karantinada tutulmasını ve işçinin işyerine gelmemesini talep edebilir. Bu durumda, karantina süresi, yıllık izinden mahsup edilemeyecek, işçiye ücreti ödenecektir. İşçinin karantinaya uymadığı tespit edilirse, işveren iş sözleşmesini feshedebilecektir.


Tüketici Uyuşmazlıkları

Satın aldığınız bir ürünün bozuk çıkması durumunda eğer isterseniz 2 yıl içinde ürünü iade ederek paranızın iadesini talep edebilirsiniz.


Ayıplı Mal Tüketici Hakları

Ayıplı mallarda, ayıplı malın ücretsiz onarımı, ayıplı mal ücretinin iadesi, ayıp oranında ücret indirimi, ayıpsız misli ile değişimi gibi seçimlik haklardan birisi ile hakkınızı talep mümkündür.


Ayıplı Hizmet Tüketici Hakları

Ayıplı hizmetlerde sözleşmeden dönme, eserin yeniden onarılması veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilirsiniz.


Tüketici Sözleşmeleri

Tüketici Sözleşmeleri, tüketicilerin nihai ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satıcı veya hizmet sağlayıcı girişimciler ile tüketiciler arasında imzalan sözleşmelerdir.


Tüketici Temel Haklar

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu, gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasındaki her türlü işlemi ve bankacılık, vekalet, eser, simsarlık, taşıma ve benzeri sözleşmeleri içeren tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.


Paket Tur Sözleşmeleri Tüketici Hakları

Paket tur sözleşmesi, 6502 Tüketicinin Korunması Kanunu 51. maddesinde "paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir." şeklinde tanımlanmıştır.


Devre Tatil Sözleşmeleri

Devre tatil sözleşmesi, 6502 Tüketicinin Korunması Kanunu 50. maddesinde "1 yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir." şeklinde tanımlanmıştır.


Abonelik Sözleşmeleri Tüketici Hakları

Abonelik sözleşmesi, Tüketicinin Korunması Kanunu 52. maddesinde "Tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir." şeklinde tanımlanmıştır.


Mesafeli Sözleşmeler

Mesafeli sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nda “Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.


TÜKETİCİ KREDİSİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Kanunda tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.


Taksitli Satış Sözleşmeleri

Kanunda taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmeler şeklinde tanımlanır.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.