logo

Hukuk Akademi

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukukunun bir bölümü olup genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Ceza Genel ve Ceza Özel olarak da ifade edilmektedir.

İş Hukuku

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

Vergi Hukuku

Vergi Usul Kanunu, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar ile bunlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar hakkında uygulanır. Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da uygulanır. Ancak gümrük ve tekel idareleri tarafından alınan vergi ve resimler Vergi Usul Kanununa tabi değildir.

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenleyen dinamik bir hukuk dalıdır. Kamu hukukundan doğan borç ilişkileri (mesela devletle kişi arasındaki vergi borcu ilişkisi) borçlar hukukunun kapsamına girmez.

Ticaret Hukuku

Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. Tacir sıfatını kazanabilmesi için aşağıdaki üç koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Avukatlık ve Hukuk Bürosu

Avukatlık büroları, hukuk kuralları çerçevesinde kişilerin ya da şirketlerin haklarını elde etmeleri ve gelecekte hak kaybına uğramamaları için onlara danışmanlık ve takip hizmeti veren bürolardır. Avukatlık büroları, kişi ya da şirketlerin haklarını bilgi danışmanlık, uzlaşma, dava ve icra yollarını kullanarak savunurlar ve bu konularda müvekkillerini bilinçlendirerek yanlışları en aza indirme yolunu izlerler.

Ceza Avukatı

Ceza avukatı, suç teşkil eden haksızlıklardan kaynaklı uyuşmazlıklarda ceza, çocuk ceza ve ağır ceza alanında danışmanlık hizmeti sunan avukattır.

Miras Avukatı

Miras Avukatı, gerçek kişinin ölümü ya da gaipliği halinde malvarlığının dağıtımı konusunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar için danışmanlık hizmeti sunan avukattır. Miras avukatı miras davalarında sadece malvarlığı dağıtımı değil, borca batık terekenin reddine ilişkin konularda da danışmanlık hizmeti sunar.

Arabulucu Avukat

Arabulucu Avukat, hukuki uyuşmazlıklarda dava öncesi veya sonrasında anlaşmazlığın çözümü için başvurulan avukattır.

Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim avukatı, internet ve bilişim alanında ortaya çıkan dava sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti veren avukattır.

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, kişilerin evlilik birliğini sona erdirme isteği sonrasında bu sürece ilişkin davaları takip eden ve bu konuda hukuki danışmanlık hizmeti veren avukattır.

Tazminat Avukatı

Tazminat Hukuku, farklı konu ve eylemlerden kaynaklı ortaya çıkan her türlü tazminat anlaşmazlıklarını düzenleyen mevzuatı içerir.

Vergi Avukatı

Vergi Avukatı, vergi hukuku konusuna giren vergi, resim ve harç konularında ortaya çıkan vergi ziyaı ve usulsüzlüklere ilişkin uyuşmazlıklara yönelik yasal süreçleri takip eden ve bu alanda danışmanlık hizmeti sunan avukattır.

Sigorta Avukatı

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmeleri ve sigorta sistemi içinde bulunan tarafların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen özel hukuk dalıdır.

Tüketici Hakları Avukatı

Günümüzde tüketici bilincinin artmasıyla birlikte kişiler herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda sorununu yasal yollardan çözebilmek için tüketici avukatı desteğine daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Uluslararası Hukuk Avukatı

Uluslararası hukuk avukatı, uluslararası uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti veren ve bu uyuşmazlıklara yönelik yasal süreçleri takip eden avukattır.

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk

Hukuk sistemimiz, Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Karma Hukuk şeklinde üç sınıftan oluştur. Bunlardan Kamu Hukuku, devletin vatandaş, kurum, kuruluş ve diğer ülkeler ile arasındaki ilişkilerini, Özel Hukuk, gerçek ve tüzel kişilerin birbirleri arasındaki ilişkileri inceleyen hukuk dalıdır. Karma Hukuk ise, kamu ve özel hukuk dışında kalan konuları inceleyen hukuk dalıdır.

Yeni Avukatlık Ofisi Açma Süreci

Yeni bir avukatlık ofisi açmaya ilişkin süreçte yapılması gerekenler şu şekildedir.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.