Blog

Çifte Vatandaşların Yurt Dışından Araç Getirilebilmesi İçin Gereken Şartlar
by Yeniay Hukuk Bürosu 16/03/2023

Çifte Vatandaşların Yurt Dışından Araç Getirilebilmesi İçin Gereken Şartlar

Ülkemizden yurt dışına çalışmak için giden ya da yurt dışına yerleşip oranın oturum iznini veya kimliğini alan birçok soydaşımız bulunmaktadır. Özellikle belirli dönemlerde ülkemize yurt dışı plakalı araçlar akın etmektedir.

Peki Türkiye'ye dönüş yapmak isteyen ya da hali hazırda Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar ülkeye yurt dışı plakalı araç sokabilir mi? Yurt dışından alınan bu araçları ülkemizde ne kadar süreyle kullanabilirler?

Öncelikle yurt dışından araç getirebilmenin ilk şartı, yurt dışındaki herhangi bir ülkenin oturum belgesine ya da vatandaşlığına sahip olmaktır. Oturum belgesinin ya da kimliğinin bulunduğu ülkeden aldığı aracı Türkiye'ye getirmek isteyen bir kişi, o ülkede, bir yıllık süre içerisinde en az 185 gün bulunma şartını yerine getirmelidir. Bu 185 günlük süre kesintisiz de olabileceği gibi, bir yıl içerisinde belli aralıklarla o ülkeye giriş çıkış yapılarak da tamamlanabilir. Ancak yurt dışından emekli olmuş kişilerden Türkiye'ye ilk araç getirişlerinde 185 günlük süre şartı aranmaz.

Bu 185 günlük süre yurt dışına ilk çıkıştan itibaren araçla ülkeye giriş yapılacak güne kadar; bir yıl geriye dönük olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan pasaport giriş çıkış tarihleri de göz önüne alınarak, hesaplanır. Toplamda bir yıl içerisinde 185 gün yurt dışında kalma şartı sağlandıysa araçla yurt içine giriş yapılabilir.

Türkiye'ye giriş yaparken gerekli olan evraklar ise aşağıdaki gibidir:

  1. Yurt dışında ikamet ettiği adresi gösterir belge
  2. Ehliyet
  3. Kimlik belgesi, pasaport
  4. Türkiye'de de geçerli olabilecek bir zorunlu sigorta poliçesi
  5. Yurt dışından emekli olanlar için, konsolosluk veya elçilik onaylı ve tercümeli emeklilik belgesi

Türkiye'ye getirilen araç ülke sınırları içerisinde 2 yıl boyunca ülkemizdeki araç vergilerden muaf olarak kullanılabilir. Bu sürenin bitişiyle birlikte araç tekrardan yurt dışına çıkarılmalıdır. Aracı tekrardan ülkeye sokabilmek için yurt dışında yine 185 gün kalma şartı vardır. Yani kişi 2 yılda bir 185 gün yurt dışında kalabiliyorsa aracını tekrar tekrar ülkeye sokabiliyor.

Satın alınan aracı Türkiye'de sadece araç sahibi kullanabilmektedir. Araç sahibi, araç içerisinde olduğu müddetçe aracı kullanan kişiler farklılık gösterebilir. Ayrıca bu araç Türkiye'de satılamaz, devredilemez ve kiralanamaz.

Konuyla ilgili kanun, yönetmelikler ve tebliğler ise şöyledir:

21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Geçici İthalat Sözleşmesi,

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 131, 238 ve 241 inci maddeleri,

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'ın 3, 16 ila 20 ve 43 ile 44 üncü maddeleri,

Gümrük Yönetmeliği,

1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği.

Sadece Türk vatandaşı olanların; gümrükten araç satın alabilmesi ya da miras yoluyla yurt dışından kendisine kalan aracı Türkiye'ye getirebilmesi için gerekli mevzuat koşullarını öğrenmek için Bursa Yeniay Hukuk Bürosu'ndan danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz.

Çifte Vatandaşların yurt dışından araç getirme işlemleri için gereken şartlar ve istenen belgeleri derledik. Bununla birlikte Bursa Yeniay Hukuk Bürosu olarak çifte vatandaşlara ve ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu insanlara Bursa avukat kadromuzla hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Şener MOLLA