Blog

Arabuluculuk İcra Edilebilirlik Şerhi
by Yeniay Hukuk Bürosu 17/01/2023

Arabuluculuk İcra Edilebilirlik Şerhi

Arabuluculuk görüşmesinin anlaşma ile sonuçlanması durumunda, arabulucu tarafından düzenlenen ve taraflarca imzalanan anlaşma belgesinin ilamlı icra takibine konu edilebilmesi için icra edilebilirlik şerhi alınması gerekmektedir.

İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir ve buna ilişkin inceleme dosya üzerinden yapılır. Bu incelemenin kapsamı anlaşmanın içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı hususlarıyla sınırlıdır.

Açılan dava değişik iş dosyası değil, esas dosyasıdır.

İcra edilebilirlik şerhi, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 18. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanun metnine göre; '"Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler."

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 18. Maddesinin 4. Fıkrasına göre; ';Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır.';

Yani, arabuluculuk anlaşma belgesi taraf asiller, taraf vekilleri ve arabulucu tarafından imzalanır ise, icra edilebilirlik şerhi alınmasına gerek yoktur.

Görevli Mahkeme

İcra edilebilirlik şerhi alınması için, HMK madde 119'da yer alan dilekçe içeriğine uygun dilekçe ve ekinde yer alan arabuluculuk tutanakları ile Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açmak gerekmektedir.

Yetkili Mahkeme

Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır.

Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir. Bu durumda yetkili mahkeme, arabuluculuk dosyasını tevzi eden Arabuluculuk Bürosu'na göre değil, arabulucunun görev yaptığı işyeri adresine göre belirlenmektedir.

Örneğin, Büyükçekmece Arabuluculuk Bürosu tarafından görevlendirilen arabulucunun adresi Bakırköy ise, yetkili mahkeme Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesi'dir.

Anlaşma Belgesinin İcra Takibine Konu Edilmesi

İcra edilebilirlik şerhi düzenlenmiş anlaşma belgesi, ilam niteliğinde olan belgelerdendir ve işbu belge ile ilamlı icra takibi başlatılabilir.

İlamlı icra takibi talebinin icra memuru tarafından reddedilmesi durumunda, memur işlemini '"Memur muamelesini şikayet" yolu ile çözebilmek mümkündür.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar arabulucuk hizmetleri konusunda vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla arabuluculuk yolunu seçen kişilere Bursa arabulucu avukat olarak destek sağlamaktadır.

Arabuluculuk işlemleri için Bursa arabulucu avukat ve online avukat desteği için Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Şafak AZİZOĞLU