logo

Vergi Hukukunda Sürelerin Sınıflandırılması

Vergi Hukukunda Sürelerin Sınıflandırılması

Vergi Hukukunda süreleri sınıflandırmada, sürelere uyulması halinde doğacak hukuki sonuçlar ve uygulanacak yaptırımlar ölçüt alınmaktadır. Hukuki niteliklerine göre süreler hak düşürücü süreler, vergi ödevleri ile ilgili süreler, müsamaha süreleri, zamanaşımı süreleri ve düzenleyici süreler olmak üzere beşe ayrılmaktadır.

1. Hak Düşürücü Süreler

Hak düşürücü süreler bir hakkın kullanılmasını belirli bir zaman ile sınırlandıran sürelerdir. Bu sürelere uyulma­dığı takdirde artık söz konusu haktan yararlanma olanağı ortadan kalkar.

Hak düşürücü süreler yasa ile belirlenen bir zaman noktasından itibaren işlemeye başlar ve yasa ile belirlenen bir anda sona ererler. Dava açma süreleri hak düşürücü sürelerdir. Vergi davası açılırken süre aşımı söz konusu olmuşsa, dava reddedilir.

2. Vergi Ödevleri İle İlgili Süreler

Veri mükelleflerinin ve sorumlularının ödevleri ile ilgili sürelerdir. Bu süreler hukuki sonuçları bakımından hak düşürücü sürelere benzerler. Yasayla ve idare ya da yargı organlarınca saptanan bu süreler içinde belirli vergi ödevlerinin yapılması gerekmektedir. İşe başlamanın, işi bırakmanın bildirim süreleri bu kapsama girer. V.U.K' un 168. maddesine göre işi bırakanlar bunu vergi dairesine bir ay içinde bildirmek zorundadırlar. İşi bıraktıklarını bil­dirmeyen yükümlüler adına beyanname vermemeleri nedeniyle vergi idareleri re'sen vergi tarhına başvurabilirler.

3. Müsamaha Süreleri

Vergi Usul Kanununda vergi yükümlü ve sorumlularının yararına olarak belirlenen sürelerdir. Pişmanlıktan ya­rarlanmadaki 1dü5 günlük süre ve uzlaşmadan yararlanmadaki 30 günlük süre bu kapsamdadır.

4. Zamanaşımı Süreleri

Tahakkuk ve tahsil zamanaşımı süreleri bu kapsamdadır. Zamanaşımı süresinin dolması, vergi idaresinin ver­gi alacağını tahakkuk ettirme ve tahsil edebilme yetkisini kaldıran bir nedendir.

5. Düzenleyici (Uyarıcı) Süreler

Düzenleyici süreler idareler için belirlenen tebligat süreleri gibi sürelerdir. İdare ve yargı organlarının görevleri ile ilgili bazı işlemlerini belirli süreler içinde yapmaları amacıyla konulmuştur. V.U.K' un 132 maddesine göre ';yok­lama fişlerinin birinci nüshası yoklama yapılan kişi veya yetkili adamına bırakılır. Bunlar bulunmazsa bilinen adre­sine 7 gün içinde posta ile gönderilir'; denmektedir.

Düzenleyici sürelerin diğer sürelerden farkı yaptırımlarının olmamasıdır. Bu sürelere uyulmadığı taktirde ne ola­cağı yasada gösterilmemiştir. Bunların amacı idare ve yargı organlarının ihmaline engel olmaktır. Düzenleyici sü­relere uyulmaması esasa ilişkin bir şekil noksanı sayılmamaktadır.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar vergi hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla vergi hukuku konularında sorun yaşayan kişilere Bursa vergi avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Vergi hukuku alanına giren uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa vergi avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAYBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.