logo

Tüketici Temel Haklar

Tüketici Temel Haklar

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu, gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasındaki her türlü işlemi ve bankacılık, vekalet, eser, simsarlık, taşıma ve benzeri sözleşmeleri içeren tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.

Tüketici uyuşmazlıklarında öncelikle Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılır

Satıcı ya da hizmet sağlayıcılar ile nihai tüketiciler arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yasal olarak her yıl değişmekte olan belirli parasal sınırların altında kalan tutarlar için tüketicilerin öncelikle illerdeki kaymakamlık binalarında yer alan tüketici hakem heyetine başvurmaları gerekmektedir. Tüketici Hakem Heyeti'nde alınan kararlar tüketici mahkemelerinde delil olarak kullanılabilir.

Satıcı ya da hizmet sağlayıcının Tüketici Hakem Heyeti'nin aldığı kararlara uymaması halinde tüketiciler, İcra Müdürlükleri'ne başvurabilir

Tüketici hakem heyetinin tüketicinin lehine almış olduğu kararlara satıcı ya da hizmet sağlayıcının uymaması halinde ücret iadesi için icra yoluna gidebilirsiniz.

Tüketiciler, uğradıkları hem maddi hem manevi zararlar için tüketici mahkemlerine başvurabilirler

üketiciler aldıkları mal ya da hizmetlerden kaynaklı uğradıkları hem maddi hem manevi zararlar için tüketici mahkemelerine başvurabilirler. Tüketici uyuşmazlıklarında belirli yasal parasal sınırlar üstündeki tutarlar için tüketici hakem heyetine gitmeden dava yoluna gidebilrisiniz. Bunun dışında parsal sınırlar altında kalan ve başvurunuz sonucunda tüketici hakem heyetinin aleyhinize bir karar alması halinde de bu karara tüketici mahkemelerine başvurarak itiraz edebilrisiniz. T

Tüketici işlemlerinde, tüketici borcunu hiçbir şekilde ödeyememişse ancak o zaman tüketiciye kefil olan kişi borçtan sorumlu tutulabilir

Tüketici edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar adi kefalet sayılır. Tüketici alacaklarında karşı taraftan verilen şahsi teminatlar ise müteselsil kefalet sayılır.

Tüketici işlemlerinde birleşik faiz uygulanması yasaktır

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunun gereği tüketici işlemlerinde birleşik uygulaması yasaktır.

Tüketici işlemleri nedeniyle devir kabiliyeti en az olan nama yazılı senet dışında senet düzenlenemez

Tüketici işlemleri nedeniyle devir kabiliyeti en az olan nama yazılı senet her bir taksit ödemesi için ayrı olarak imzalanacak şekilde kıymetli evrak niteliğinde düzenlenebilir. Ancak bu evrak dışında düzenlenen tüm senetler tüketici açısından geçersizdir.

Satışı yapmak için teşhir edilen malın satışından kaçınılamaz

Vitrinde, açıkça görülebilir bir yerde ya da elektronik ortamda teşhir edilen bir ürünün satılık olmadığını belirten bir ibareye yer verilmemişse satışından kaçınılamaz.

Sipariş edilmeyen bir malın tüketiciye gönderilmesi durumunda tüketicinin yükümlülüğü bulunmamaktadır

Tüketicinin sipariş etmeden kendisine gönderilen bir ürünü geri gönderme ya da muhafaza etmek gibi yükümlülükleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla malı gönderen ya da hizmeti sunan kişi tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri süremez.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar tüketici uyuşmazlıkları konusunda vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa Avukat kadrosuyla tüketici uyuşmazlıkları konusunda tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvuru yolunu seçen kişilere Bursa tüketici avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Tüketici hukuku alanındaki anlaşmazlıklarınızın çözümünde Bursa tüketici avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAYBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.