Blog

Tüketici Sözleşmeleri
by Yeniay Hukuk Bürosu 31/07/2022

Tüketici Sözleşmeleri

Tüketici Sözleşmeleri, tüketicilerin nihai ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satıcı veya hizmet sağlayıcı girişimciler ile tüketiciler arasında imzalan sözleşmelerdir.

Satıcı ve bankalar, tüketici ile imzalamış oldukları sözleşmelerde yer almayan ek bir bedel talep edemezler

Satıcı ve bankalar sunmuş oldukları mal ya da hizmet kapsamında tüketici ile imzalamış oldukları sözleşmede haklı bir şekilde yer alan bedel masraflar dışında, sözleşmede yer almayan ek bir bedel talep edemezler.

Satıcı ve bankların sözleşmeden kaynaklı itemiş oldukları her türlü ücret ve masrafları sözleşme ekinde yazılı bir şekilde tüketicilere verilmesi zorunludur

Sözleşmeler içinde yer alan bedel ve masraflar için ise sözleşme eki bir kağıt üzerinde ya da sözleşme uzaktan iletişim yoluyla kurulmuşsa bu yolla tüketiciye iletilmesi gerekmektedir. Burada bahsedilen bilgilerin tüketicilere verildiğine ilişkin ispat yükü ise sözleşmeyi düzenleyenlere aittir.

Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen tüketici sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken belirli şekil şartları vardır

TTK'da yazılı olarak yapılması öngörülen sözleşmelerde yar alan yazıların büyüklüğünün en az 12 punto, açık sade, okunabilir ve anlaşılabilir bir şekilde düzenlenmesi ve düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketiciye kağıt ya da diğer ortamlar ile mutlaka verilmesi gerekliliği zorunlu kılınmıştır. Tüketici sözleşmelerinde yer alan bir hükmün birden çok anlama gelecek şekilde açık ve anlaşılır olmaması halinde bu durum, tüketici lehine yorumlanmaktadır. Ancak söz konusu eksiklikler sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhal giderilebilir.

Tüketici sözleşmesi imzalanmasından sonra sözleşme hükümleri tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemez

Taraflar arasında kurulmuş olan tüketici sözleşmesinde yer alan hükümler daha sonra sözleşmeyi düzenleyen banka ya da satıcı tarafından tüketicinin aleyhine değiştirilemez.

Tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür

Tüketici sözleşmelerinde yer alan maddelerin tüketici ile müzakere edilmeden sözleşmede yer alması ve dürüstlük kuralına aykırı düşecek şekilde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olacak içeriklere sahip olması durumunda bu madde kesin olarak hükümsüzdür. Bu şekilde gerçekleştirilen sözleşmeler avukat desteği alarak dava yoluna gitmeniz faydalı olacaktır.

Tüketici sözleşmelerindeki haksız şart sözleşmenin kuruluş anına göre belirlenir

Haksız şart szöleşmenin kuruluş anına göre sözleşme kurulma aşamasındaki şartlar, sözleşmede konusu geçen mal veya hizmetin niteliği ve haksız şartla ilişkisi olan sözleşmenin diğer hükümleri dikkate alınır.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar tüketici uyuşmazlıkları konusunda vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa Avukat kadrosuyla tüketici uyuşmazlıkları konusunda tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemesine başvuru yolunu seçen kişilere Bursa tüketici avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Tüketici hukuku alanındaki anlaşmazlıklarınızın çözümünde Bursa tüketici avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAY