logo

Toplu İş Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları

Toplu İş Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları

Toplu iş sözleşmelerine ilişkin uygulamalar 6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Bu Kanunun amacı, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bursa iş avukatı olarak kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra özel işletmeler için Toplu iş sözleşmeleri ve uyuşmazlıkları konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


Toplu İş Sözleşmesinin Şekli Ve Süresi


* Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak yapılır.
* Toplu iş sözleşmesi en az 1 ve en çok 3 yıl süreli olarak yapılabilir
* Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki 120 gün içinde, yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir.


Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma


* Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanır.
* Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır.
* İşveren vekilleri ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen katılanlar, toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz.
* Grev sonunda yapılan toplu iş sözleşmesinden, 65 inci maddeye göre zorunlu olarak çalışanlar dışında işyerinde çalışmış olanlar aksine hüküm bulunmadıkça yararlanamaz.
Kanuni Grev Ve Lokavt Kararının Alınması Ve Uygulamaya Konulması
* Grev kararı, uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren 60 gün içinde alınabilir ve bu süre içerisinde 6 iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir.
* Uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren, grev kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde lokavt kararı alabilir ve bu süre içerisinde 6 iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya koyabilir.
* Grev ve lokavt kararları, kararı alan tarafça işyeri veya işyerlerinde derhâl ilan edilir.
* Bildirilen tarihte başlamayan grev hakkı veya lokavt düşer.
* Grev ve lokavt kararlarının uygulanacağı tarih, kararı alan tarafça karşı tarafa tebliğ edilmek üzere notere ve bir örneği de görevli makama tevdi edilir.
* Kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta ÇSGB uyuşmazlığın çözümü için bizzat arabuluculuk yapabileceği gibi bir kişiyi de arabulucu olarak görevlendirebilir.


Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü


* Taraflardan biri uyuşmazlığı 6 iş günü içinde görevli makama bildirir.
* Uyuşmazlık yazısını alan görevli makam 6 iş günü içinde bir arabulucu görevlendirir.
* Grev oylaması sonucunda grev yapılmaması yönündeki kararın kesinleşmesinden itibaren 6 iş günü içinde işçi sendikası Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir.
* Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.
* Taraflar, anlaşarak toplu hak veya çıkar uyuşmazlıklarının her safhasında özel hakeme başvurabilir.
* Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıklarda sözleşmenin taraflarınca dava açılabilir. Mahkeme en geç 2 ay içinde karar verir. Kararın temyiz edilmesi hâlinde Yargıtay uyuşmazlığı 2 ay içinde kesin olarak karara bağlar.

Bursa Yeniay Hukuk Bürosu, çalışanlar için Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma, Kanuni Grev ve Lokavt Kararının Alınması ve Uygulamaya Konulması ve işveren ile çalışan arasındaki Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü konularında bu güne dek Bursa iş avukatı kadrosuyla onlarca danışmanlık hizmeti vermiştir.

Av. Ali YENİAYBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.