logo

Ticari Davaların Türleri ve Ölçütleri

Ticari Davaların Türleri ve Ölçütleri

Uyuşmazlığın ticari olup olmadığına veya tarafların niteliğine bakılmaksızın ticari sayılan bu davalar iki grupta ele alınmalıdır.

1. Özel Kanun Hükümleri Gereği Ticari Sayılan Davalar

Özel bazı kanunlar, düzenledikleri hususların ticari dava konusu olacağını veya ticaret mahkemesinde görüleceğini açıkça düzenlemiştir. Örneğin, finansal kiralama sözleşmesinden doğan davalar Kooperatifler Kanunu'na dayanan davalar iflâs davası ticari işletme rehninden doğan davalar gibi.

Havale ,saklama ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan uyuşmazlıklar, ancak bir ticari işletmeyi ilgilendirmek koşulu ile ticari dava sayılmaktadır

2. Her iki Taraf İçin Ticari Sayılan Hususlardan Doğan (Nispi Ticari) Davalar

Her ticari işten doğan uyuşmazlık, doğrudan ticari davaya konu oluşturmamaktadır. Örneğin, bir tacir başka bir tacirden evi için klima satın alırsa bu iş, ticari nitelikte olmakla birlikte; bu işten, diyelim satış bedelinin ödenmemesinden doğan uyuşmazlık, her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili bulunmadığı için ticari davaya konu olmaz.

Haksız fiilden doğan davaların ticari sayılması için de uyuşmazlığın, her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olması şartı aranır. Örneğin, nakliyat şirketine ait bir kamyonun bir yayaya çarpması halinde doğan zararın tazmini için açılacak dava ticari değildir. Fakat aynı kamyon bir ticari işletmeye, bir fabrikaya çarpar ise tazminat davası ticari nitelik kazanır.

Ticari Davaların Görüleceği Yerel Mahkemeler

Ticari davaların görüleceği mahkemeler konusunda, TTK "Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın, asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalara da bakmakla görevlidir" denilmiştir.

Aksine özel bir hüküm bulunmayan hâllerde, ticari davalar, eğer Ticaret Mahkemesi varsa orada; yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür.

Ticari Davalarda İspat

Ticari davalarda deliller ve bunların ileri sürülmesi HMK hükümlerine tabidir. Ticari davalarda ispat, adi davalardaki gibidir. Ticari davalarda farklı ya da ek bazı ispat araçlarından yararlanma olanağı vardır. Örneğin, yazılı delil ile kanıtlanması gereken hususlarda ticari defterlerle ispat olanağı vardır. Fatura ve teyit mektubu ticari davalarda ispat amacı ile kullanılabilmektedir.

Ticari Davalarda Uygulanacak Usul

Ticari davalarda uygulanacak usul de HMK hükümlerine tabi olmakla birlikte, ticari davaların daha hızlı karara bağlanabilmesi için basit yargılama usulü uygulanacağı öngörülmüştür. Örneğin şirket davaları, Kooperatifler Kanunu'nda düzenlenen hususlardan doğan davalar gibi.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar ticaret hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla ticaret hukuku konularında sorun yaşayan kişilere kişilere Bursa ticaret avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Ticaret hukuku alanına giren uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa ticaret hukuku avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAYBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.