logo

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. Tacir sıfatını kazanabilmesi için aşağıdaki üç koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. Tacir sıfatını kazanabilmesi için aşağıdaki üç koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

1. Bir Ticari İşletmenin Mevcut Olması

Bir işletme, ticaret siciline kaydedilmese bile ticari işletme mevcuttur. Tacir sıfatının kazanılması açısından işletmenin işletmenin sicile kaydı zorunlu (kurucu) nitelik taşımadığı gibi, ticaret sicilinde kaydı bulunmamak da tacir olmanın kesin kanıtı değildir.


2 İsletmenin Çalıştırılması
İşletmenin mevcut olması yetmez ayrıca fiilen çalışmaya başlamış olması da gerekir.


3. İşletmenin Kendi Adına Çalıştırılması
Kanunda "kısmen de olsa kendi adına işletmekten söz edilmiştir.


Öyle meslekler vardır ki bunların ticaret yapmaları, bağlı oldukları özel mevzuat gereği yasaktır. Devlet memuru, öğretim üyesi, yargıç, noter ve avukat gibi. Eğer kişi yasak olduğu hâlde ticaretle uğraşırsa yine de tacir sayılır.


TÜZEL KİŞİLERDE TACİR SIFATININ KAZANILMASI
TİCARET ŞİRKETLERİ
TTK m.124/1, ticaret şirketleri olarak, kolektif, komandit (adi komandit ve sermaye paylara bölünmüş komandit), anonim, limitet şirketleri ve kooperatifleri saymıştır.


DERNEKLER
Dernekler, şirketler gibi şahıs birliğidir. Fakat dernekler manevi amaçlı, şirketler maddi (ekonomik, kazanç) amaçlı olmaları nedeniyle aralarında fark vardır.

VAKIFLAR
TTK m.16'ya göre tacir sıfatını kazanabilmek için, vakıfların amaçlarına varmak için ticari işletme işletmeleri ve ayrıca gelirlerinin yarıdan fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcamamaları gerekir.

KAMU TÜZEL KİŞİLERİNE AİT KURUM VE KURULUŞLAR
TTK m.16'ya göre, kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar.

DONATMA İŞTİRAKİNİN TACİR SIFATI
Birden çok kişinin paylı (müşterek) mülkiyet şeklinde sahip oldukları bir gemiyi, bir sözleşme gereğince, hepsinin adı ve hesabına, deniz ticaretinde kullanmak ve menfaat sağlamak amacıyla oluşturdukları birliğe donatma iştiraki denir. Donatma iştirakinin tüzel kişiliği yoktur ancak, TTK m.17 donatma iştirakini, doğrudan "tacirlere ilişkin hükümlere tabi" tutmuştur.

TACİR OLMANIN HUKUKİ SONUÇLARI
Tacir olmanın beraberinde getirdiği sonuçların bir kısmı hak, bir kısmı ise yükümlülük niteliğindedir. Bu sonuçların birçoğu TTK m.18-23'de, diğerleri ise TTK'nın başka maddelerin veya başka kanunlarda yer almıştır. Bunları şu şekilde sırayalabiliriz.

 1. İflasa Tabi Olma

 2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma

 3. İşletmesini Ticaret Siciline Tescil Ettirme

 4. Ticari Defterler Tutma

 5. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma

 6. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etme

 7. Ticari Örf ve Adetlere Tabi Olma

 8. Ticari İş Karinesi

 9. Ücret ve Faiz İsteme

 10. Ücret ve Cezaların İndirilmesini İsteyememe

 11. Fatura Verme ve Faturaya İtiraz

 12. Teyit Mektubuna İtiraz

 13. Satış ve Tramalarda Özel Hükümlere Tabi Olma

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar ticaret hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosu ticaret hukuku alanına giren konularda sorun yaşayan gerçek ve tüzel kişilere ticari davalarda Bursa ticaret avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Ticari davaların çözümünde Bursa tüketici avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


 • 0224 452 31 31
 • 0544 452 31 31
 • ali@yeniayhukuk.com
 • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

 • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.