logo

Nafakanın Artırılması, Azaltılması Ve Kaldırılması Davaları

Nafakanın Artırılması, Azaltılması Ve Kaldırılması Davaları

Müşterek çocuk için ödenen nafaka İŞTİRAK NAFAKASI, eşe ödenen nafaka YOKSULLUK NAFAKASI, yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoy ile kardeşlere ödenen nafaka YARDIM NAFAKASIDIR.

Mahkemenin hükmetmiş olduğu nafaka kararı kesinleştikten sonra, taraflardan her biri nafakanın artırılması, azaltılması veya kaldırılması için dava açabilir.

Mevcut durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Nafakasının artırılması davası basit yargılama usulüne tabi bir davadır. Yani dava aşaması; dava dilekçesi ve cevap dilekçesinden ibarettir.

NAFAKANIN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Nafakanın artırılması, azaltılması veya kaldırılması davasında görevli mahkeme aile mahkemesi, yetkili mahkeme ise, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir.

NAFAKANIN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI DAVASI NE ZAMAN AÇILABİLİR?

Nafakanın artırılması, azaltılması veya kaldırılması davası açılması için, kesinleşen nafaka kararının üzerinden uzun süre geçmesi şartı aranmaz.

Bu davaların açılabilmesi için, nafaka alacaklısı ya da nafaka borçlusunun mevcut durumunda değişiklik olması, çocuğun yaşı, eğitim durumu, günün ekonomik koşullarındaki paranın alım gücü ile genel ihtiyaçlarının değişmiş olması yeterlidir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 2017/9420 E. , 2017/10441 K. sayılı kararında; ';Nafaka artırım davasının açılması belli bir zaman geçmesine bağlı tutulmadığı gibi, her dava açıldığı tarihe göre değerlendirilmelidir. Önceki dava tarihi ile bu davanın açıldığı tarih arasında bir buçuk yıl süre geçmiştir. Bu süre içinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları değiştiği gibi, müşterek çocuğun yaşı ve ihtiyaçları da doğal olarak artmıştır. Buna göre, mahkemece; 6.Aile Mahkemesinin 2014/ 558 esas sayılı ilamındaki hükme göre, müşterek çocuk lehine takdir edilen iştirak nafasına, her yıl üfe oranında artış yapılması öngörüldüğüne göre, nafakadaki üfe artış oranının araştırılıp, bu oranın müşterek çocuğun ihtiyaçlarını azami ölçüde karşılayıp karşılamadığı hususunun tespit edilmesinden sonra varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.'; Açıklamalarına yer verilmiştir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 2016/19704 E. 2017/9326 K. sayılı kararında; İştirak nafakası takdir edilirken; çocuğun yaşı, ihtiyaçları, okul seviyesi, sosyal çevreye göre yaşam seviyesi, velayet tevdi edilen tarafın ekonomik durumu ile nafaka yükümlüsünün mali gücü birlikte değerlendirilip, hakkaniyete uygun bir nafakaya karar verilmelidir. Görüldüğü üzere; tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının değişmesi ve hakkaniyetin gerektirdiği hallerde taraflarca her zaman nafaka artırım davası açılabilir (HGK 15.07.2009 gün ve 3-352 E/348 K) . Nafaka artırım davasının açılması belli bir zaman geçmesine bağlı tutulmadığı gibi, her dava açıldığı tarihe göre değerlendirilmelidir. Önceki davanın kesinleşme tarihi ile bu davanın açıldığı tarih arasında yaklaşık 3 yıl süre geçmiştir. Bu süre içinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları değiştiği gibi, çocukların yaşı ve ihtiyaçları da doğal olarak artmıştır. O halde, mahkemece yapılacak iş; müşterek çocukların yaşı, eğitim durumu, ihtiyaçları, davacı anne ile nafaka yükümlüsü babanın ekonomik durumu gözetilerek, uygun bir nafaka artışına karar verilmesi gerekir. Yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde, davalının gelirinde olağanüstü değişiklik bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.'; Açıklamalarına yer verilmiştir.

NAFAKA ARTIŞ ORANIN BELİRLENMESİ DAVASI

Taraflardan biri, nafaka hükmü kurulan kararda artış oranı belirlenmemişse ya da artış oranı yetersiz veya fazla ise, yalnızca nafakanın artış oranının belirlenmesi için dava açabilir.

Nafaka artış oranı belirlenmesi davasında yargılama usulü basit yargılama usulüdür. davasında görevli mahkeme aile mahkemesi, yetkili mahkeme ise, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesidir.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar nafaka artırımı, nafaka azaltılması ve nafakanın kaldırılması davalarında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla nafaka davası açmak isteyen kişilere Bursa boşanma avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Aile hukuku ve nafaka davaları konusundaki anlaşmazlıklarınızın çözümünde Bursa boşanma avukatı ve online avukat desteği için Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Şafak AZİZOĞLUBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.