logo

Konversiyon (Borçların Değiştirilmesi)

Konversiyon (Borçların Değiştirilmesi)

Konversiyon borcun faiz yükünü hafifletmek amacıyla, başvurulan bir işlemdir. Devlet borçlarının değiştirilmesinde anapara değerleri aynı olan eski borç senetlerinin düşük faizli yenileri ile değiştirilmesi söz konusudur. Bir diğer ifade ile, anapara tutarına dokunmadan borç yükünün hafifletilmesi için başvurulan tedbir. Bu işlem sayesinde devlet borçlarının yıllık faiz ödemelerinde bir tasarruf sağlanır. Konversiyonda eski borç yerine yeni bir borç getirilmiş olmaktad

Bazen bu işlemde borcun başka koşullarında da değişiklik yapılması mümkündür. Çünkü konversiyonda yeni bir borçlanma söz konusu olmaktadır ve bu yeni borçlanma için yeni bir kanun çıkarılmaktadır. Şu halde konversiyonu, çok kez yüksek faizli bir borcun daha düşük faiz oranına sahip yeni bir borçla değiştirilmesi olarak tanımlayabiliriz.

Hukuki Bakımdan Konversiyon Çeşitleri

1. Cebri Değiştirme / Zorlayışlı

Bu değiştirme şeklinde tahvil sahibine herhangi bir alternatif, tanınmaz. Tahvil sahibi yüksek faizli tahvil karşılığında düşük faizli tahvili kabul etmek zorundadır. Tahvil sahibi ya düşük faizli tahvili ya da erken ödemeyi kabul eder.

2. İsteğe Bağlı Konversiyon

İsterse eski tahvillerini muhafaza eder, isterse aynı para değerindeki yeni fakat düşük faizli devlet tahvilleri ile değiştirir, isterse kendisine erken ödeme yapılır.

3. Yarı İsteğe Bağlı / Zorunlu Koversiyon

Eski tahvili düşük faizli yeni tahville değiştirmek, isterse erken ödemeyi kabul

Teknik Bakımdan Konversiyon Çeşitleri

Devlet tahvillerinin nasıl ve hangi tutarda değiştirileceği belirlenmektedir; 4'e ayrılır;

1. Başa Baştan Yapılan Konversiyon

Faiz oranı yüksek olan devlet tahvilinin faiz oranı daha düşük devlet tahvili ile değiştirilirken, her iki devlet tahvilinin itibari (nominal) değerlerinin birbirine eşit olması halini ifade etmektedir.

2. Başa Başın Altında Yapılan Konversiyon

Piyasa faiz oranının düşmesinden yararlanarak(itibari değeri yükselen) tahvillerin faiz oranının düşürülmesi fakat bunun yanında borçlanmanın nominal miktarında artış sağlandığı konversiyon türüdür. Örnek: Üzerinde 500 TL yazılı olan ve % 10 faizli bir tahvilin üzerinde yine 500 TL yazılı ancak faizi %5 olan bir tahville değiştirmesidir. Ancak burada devlet yeni tahvili 400 TL den satar ve aradaki 100 TL fark kadar da devlet borçları nominal olarak artar.

3. Fark Ödemeyi Gerektiren Konversiyon

Burada devletin faiz yükünde bir azalma olmaz. Tahvil sahipleri hem faiz düşüşünden hem de gelir düzeyinde bir değişme olmaması için, piyasa faiz oranlarındaki düşmeye karşılık belirli bir ölçüde anapara fazlası ödemeye çağrılmaktadır. Kısaca; devlet ek para alır, aldığı para kadar nominal değeri yükseltir, ancak faizi azaltır fakat burada azaltılan faiz eski faiz e eşit olacak şekilde yapılır.

4. Kademeli Konversiyon

Devletin piyasa faiz haddinin izlediği trende bağlı olarak, elinde bulunan yüksek faizli devlet tahvillerinin faiz düşüşüne paralel olarak kademeli olarak düşük faizli devlet tahvilleriyle değiştirilmesine kademeli konversiyon adı verilir.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar borçlar hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla borçlar hukuku konularında sorun yaşayan kişilere kişilere Bursa avukat olarak destek sağlamaktadır.

Borçlar hukuku alanına giren uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAYBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.