logo

Hileli İflas Suçu

Hileli İflas Suçu

Firmaların borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi ticari hayatın akışında karşılaşılan olağan bir durumdur. Firmanın borcunu ödeyememesinden kaynaklı acze düşmesi hukuki olarak cezai yaptırım uygulamayı gerektiren bir durum olarak değerlendirilmez. Ancak borçlunun alacaklılarından kaçış amacıyla hileli olarak iflasa başvurması hukukta hileli iflas suçu olarak düzenlenmiştir.

Hileli iflas suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) özel hükümler kitabında, kişilere karşı suçlara ilişkin ikinci kısmın "Malvarlığına Karşı Suçlar" başlıklı onuncu bölümünde 161. maddede düzenlenmiştir. TCK'nun 161. maddesine göre; Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın varlığı için;

a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması

Burada malların kaçırılmasında malik değişebilirken (muvazaalı satış gibi) malın gizlenmesinde malın mülkiyet (tasarrufu) yetkisi malikte kalmaktadır.

b) Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi

Burada ticari defter, kayıt veya belgelerin gizlemede söz konusu belgelerin fiziki varlığı devam ederken yok etmede belkelerin fiziki varlığı tamamen ortadan kaldırılmaktadır.

c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi

Buradaki olayda borçlunun başkasına borcu olmadığı halde sahte belge ile borcu varmış gibi yansıtması söz konusudur.

d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi, gerekir.

Burada şirketin muhasebe kayıtlarını kullanarak belgede sahtecilik ile şirketin mali yapısında şirket alacaklarını az şirket borçlarını fazla yansıtacak düzenlemesi söz konusudur.

TCK 167. Maddede Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler hafifletici neden olarak sayılmıştır.

İçeriğinde hileli iflasında bulunduğu TCK 168. maddesinde yer alan hallerde kovuşturmaya başlamadan etkin pişmanlık olması halinde cezanın üçte iki indirim uygulanabileceği öngörülmüştür.

Hileli iflas suçunun tamamlanma (işlenmiş olma) zamanına ilişkin kanun gerekçesinde kişinin bu tasarruflar nedeniyle cezalandırılabilmesi için, iflasa karar verilmiş olması gerekir. Bu nedenle, iflas olgusunun gerçekleşmesi, bir objektif cezalandırılabilme şartı niteliği taşımaktadır denilmektedir. Öğretide iflas suçunun ne zaman tamamlanmış olacağı tartışmalı konular arasındadır.

Av. Ali YENİAYBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.