logo

Evlilik Nedeniyle Fesih

Evlilik Nedeniyle Fesih

Kişi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde iş akdini feshedilebilecek ve işverenden bazı işçilik haklarını talep edebilecektir.

İş akdinin evlilik nedeni ile feshine ilişkin olarak 4857 Sayılı İş Kanunu 120. Maddesinin atfı ile 1475 sayılı mülga İş Kanunu 14. maddesi yürürlüktedir. (Madde 120 – 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.)

Kişi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde iş akdini feshedilebilecek ve işverenden bazı işçilik haklarını talep edebilecektir.

Kanun evlilik nedeniyle iş akdini 1 yıl içerisinde feshetme imkânını yalnızca kadın eşe vermektedir.

1 yıllık sürenin başlangıç tarihi resmi nikâhın yapıldığı gün olmakla birlikte dini nikâhın varlığı yahut düğün günü sürenin başlangıcında dikkate alınmamaktadır.

Kıdem tazminatı açısından;

Evlenme nedeniyle kadın işçinin işten ayrılması durumunda işveren işçisinin kıdem tazminatını ödemelidir.

İşverenin kıdem tazminatını derhal ödemek yükümlülüğü vardır. Ancak işten ayrılan kadının muvafakatı olması durumunda vade ve taksit kararlaştırılabilir.

İhbar tazminatı açısından;

Kadın işçinin işverenin yanında iş akdini evlilik nedeniyle feshetmesi durumunda belirli bir süre çalışması gerekmeyeceği gibi ihbar öneli ödemesine de gerek kalmayacaktır. Evlilik nedeniyle fesih yapacak bir kadın işçinin, ihbar sürelerine uyma zorunluluğu yoktur.

Bir başka deyişle; bu işçi belirli bir süre önceden işverene bildirimde bulunmak mecburiyetinde değildir ve istediği anda bir dilekçe vererek işten ayrılabilir ve kıdem tazminatını talep edebilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2011/10510 E.sayılı kararına göre; ';İşçinin, yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.';

İşverene başvurunun şekli;

İş sözleşmesini, evlilik nedeni ile sona erdirmek isteyen kadın işçinin, dilekçe ve ekinde evlenme cüzdan fotokopisini içerecek şekilde, işverene müracaat ederek, tazminatını talep etmesi gerekir.

Dikkat edilmesi gereken konu, dilekçenin içeriğinde evlilik sebebi ile fesih beyanının yer alması gerektiğidir. Aksi halde olası bir dava durumunda, dilekçe içeriğinden ';istifa'; etmiş olduğu anlaşılan işçinin tazminat hakkı bulunmayacaktır.

İşverene hitaben yazılacak dilekçe içeriği şu şekilde olmalıdır;

'; …. tarihinden itibaren ….. olarak çalışmakta olduğum işimden, …. Tarihinde gerçekleşen evliliğim sebebi ile ayrıldığımı / …. Tarihte ayrılacağımı bildirir, 4857 Sayılı İş Kanunu 120. Maddesinin atfı ile 1475 sayılı mülga İş Kanunu 14. Maddesi gereği, kıdem tazminatının aşağıda belirtilen İBAN'a yatırılmasını talep ederim.';

İşverene dilekçe verilmesi mümkün değil veya dilekçenin işleme alınması hususunda şüphe bulunduğu hallerde, noter kanalı ile ihtarname göndermek, daha sağlıklı ve makul bir yol olacaktır. Ayrıca kıdem tazminatının ihtarname ile talep edilmesi durumda, faiz başlangıç tarihi, ihtarnamenin işverene tebliğ tarihi olacağından, olası hak kayıplarının önüne geçilecektir.

Kadın işçinin işten ayrıldıktan sonra yeni bir işte çalışması

Evlilik nedeniyle iş akdinin feshi nedeniyle fesih sonrası kadın eşin başkaca bir işte çalışmasına kanunen herhangi bir engel yoktur. Zira çalışma özgürlüğü anayasal bir hak olmakla birlikte güvence altına alınmıştır.

Kadın işçinin, boşandığı eşi ile yeniden evlenmesi

Kadın işçinin, kıdem tazminatı alabilmek için eşinden boşanıp yeniden aynı kişi ile evlenmesi ve yeni evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde kıdem tazminatı alarak işten ayrılması mümkündür. Bu hususta 4857 sayılı İş Kanunu'nda bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatını ödemeyen işverene karşı açılmış olan davada, hakimin takdir yetkisini kullanarak, kadın işçinin yakın zamanda boşanıp yeniden evlendiğinin tespiti halinde, işçi aleyhine karar vermesi de mümkündür. Kanuna karşı hile yoluna gidilmemesi ve hakkın kötüye kullanılmaması gerekmektedir.

Evlilik sebebi ile iş sözleşmesini fesheden işçi, işsizlik ödeneğinden faydalanabilir mi?

İşsizlik maaşı, 4447 sayılı İşsizlik Sigorta Kanunu'nda düzenlenmiştir ve kimlerin hangi durumda işsizlik maaşı alabileceği açık şekilde belirtilmiştir.

4447 sayılı kanuna göre, işyerinden kendi isteği ile evlilik sebebiyle ayrılan kadın işçiye işsizlik maaşı bağlanması mümkün değildir. Feshin, evlilik sebebi ile yapılmış olması, işsizlik maaşına hak kazanılması bakımından geçerli olan uygulamayı değiştirmemektedir.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar tazminat hukuku konusunda vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla evlilik nedeniyle fesih yolunu seçen kişilere Bursa tazminat avukatı olarak destek sağlamaktadır.

İş hukuku ve evlilik nedeniyle fesih konusundaki anlaşmazlıklarınızın çözümünde Bursa tazminat avukatı ve online avukat desteği için Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Şafak AZİZOĞLUBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.