logo

Borçlar Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebepleri

Borçlar Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebepleri

Kural olarak başkasının can ve malvarlığına zarar veren fiiller hukuka aykırıdır,. Ancak bazen fiil bir zarara yol açmış olsa bile hukuken haklı görülür yani hukuka uygun kabul edilir.

Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri

1. Meşru Müdafaa

Burada kendisini haklı savunan kişi ya da 3. kişiyi haklı savunan kişi mütecavize (zarar verene-haksız eylem sahibine) bir zarar vermektedir. Fakat buna rağmen eylemi hukuka uygun kabul edilmektedir.

2. Zaruret Hali

Burada kişi, kendisini bir zarardan korumak için olayla ilgisiz 3. bir kişiye zarar vermektedir. Meşru müdafaada olayla ilgisi bulunan saldırgana zarar verilmektedir.

3. Yetkili Amirin Emrini İfa

Yasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak bir başkasına zarar veren kişinin eylemi hukuka uygundur.

4. Kuvvet Kullanma

Kişilerin ';haklarını bizzat elde etmek amacıyla, kuvvet kullanmaları'; (kendiliğinden hak almaları = ihkak-ı hak) yasaklanmıştır. Bu iş, devletin yetkili mercilerine bırakılmıştır. Fakat bazen, devlet kuvvetlerinin yetişmesinin zaman alacağı bu sebeple hak sahibinin hakkını kaybedeceği durumlarda fail, amacı ile orantılı kuvvet kullanarak hakkını elde edebilir. Bu takdirde eylemi hukuka uygundur.

Özel Hukuka Uygunluk Sebepleri

1. Rıza

Kişinin hukuka aykırı eylemden önceki iradesidir. Hukuka aykırı eylemden sonraki rıza, eylemi hukuka aykırı olmaktan çıkarmaz sadece tazminattan vazgeçme ya da indirim sonucunu doğurur. Her rıza eylemi hukuka uygun hale getirmez. Rızanın eylemi hukuka uygun hale getirebilmesi için serbestçe tasarruf edilebilen bir kişisel varlıkla ilgili olmalıdır-Bu nedenle buraya spor gösterileri ve tıbbi müdahaleler girer.

2. Kamu Yararı

Kamu yararı ile özel yarar çatıştığında kamu yararının üstün tutulması ilkesi uygulanır. Bu hukuka uygunluk sebebi özellikle basın yolu ile kişilik hakkının ihlalinde önem arz eder. Basın özgürlüğü, kamu yararı bulunduğu için tanınana bir özgürlüktür. Bu nedenle kamu yararına yönelik, güncel, basın özgürlüğünün sınırları içinde kalan, kullanılan aracın maçala uyumlu olduğu basın açıklamaları, yayınları hukuka uygundur.

3. Üstün Nitelikte Özel Yarar

Zarara uğrayan kişinin yararı ile saldırıda bulunana failin yararı çatıştığında failin korunmaya değer daha üstün nitelikte özel bir yararı mevcutsa fail, doğan zarardan sorumlu tutulmayacaktır. Örn: Ölmek üzere olan kişiye kendisinin ya da yakınlarının iznini almadan kalp ameliyetı yapan doktorun müdahelesi hukuka uygundur.

4. Zarar

Zarar, bir eksilmeyi ifade eder. Haksız fiilin borç doğurmasının sebebi, doğan zararı giderme yükümlülüğünden kaynaklanır. Haksız fiil faili, bu fiiliyle yaratmış olduğu eksilmeyi gidermek, zarar gören kişiyi fiilden önceki durumuna getirme borcu atma girmiştir. Buna göre, haksız fiilden doğan tazminat borcunu üst sınırını doğan zarar oluşturur.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar borçlar hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla borçlar hukuku konularında sorun yaşayan kişilere kişilere Bursa borç avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Borçlar hukuku alanına giren uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa borçlar hukuku avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAYBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.