logo

Avrupa İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Çevre Hakkı

Avrupa İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Çevre Hakkı

Çevre hakkı ilk kez uluslar arası düzeyde 1972 tarihinde BM Çevre ve İnsan başlıklı konferansta ortaya konulmuştur.  Çevre hakkı 1982 Anayasası ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış ve anayasal koruma altına alınmıştır.

Anayasanın 56.maddesi gereğince "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesin önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir." Bunu takiben çevre hakkı, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun ilkeler başlıklı 3. Maddesinin a bendinde tekrar vurgulanmıştır. Başta idare, meslek odalar, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler." Çevre hakkı, çevre hukukunun ayrı bir hukuk dalı olarak doğmasını sağlamış ve bu hukuk dalına özgü yeni ilkeler ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki ve en önemlisi kirleten öder ilkesidir. Kirleten öder ilkesi, kirlilik kavramı, çevrenin korunması için alınan önlemler, kirletenin tanımı ve sorumluluğu gibi konuları ile somutlaşır.

Uluslararası boyutta ilk olarak 1972 Stockholm Konferansında ifade edilen çevre hakkı, daha sonraki süreçte uluslararası düzeyde önemini korumuştur. Çevre hakkının uluslararası düzeyde korunması ve etkin olarak kullanılmasını amaçlayan yargısal ve idari mekanizmalar bulunmaktadır. İşte bu yargısal mekanizmaların en önemlilerinden biri de AİHM'dir. Bu çalışma kapsamında da çevre etiği kavramının uluslararası çevre hukuku kapsamında ele alınması beklenmektedir.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar çevre hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla çevre hukuku konularında sorun yaşayan kişilere kişilere Bursa çevre avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Çevre hukuku alanına giren uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa çevre avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Hasan ÖZKAN



Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.