Blog

Av. Ali YENİAY
by Yeniay Hukuk Bürosu 27/05/2022

Av. Ali YENİAY

Ali YENİAY, Yeniay Hukuk bürosunun kurucusu ve yöneticisidir. 2014 yılında Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Ali YENİAY, 2015 yılında Yeniay Hukuk Bürosunu kurmuş ve halen büyüyen ekibiyle birlikte Bursa Barosu'na bağlı serbest avukat olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vergi Hukuku, Ceza Hukuku, Kamu Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Şirket Hukuku, Ticaret Hukuku başlıca faaliyet ve uzmanlık alanlarını oluşturmaktadır.

Ali YENİAY, 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme lisansını ve Dumlupınar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlamıştır. 2023 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Bilim Dalı'nda "Mali Suçlar Kapsamında Vergi Kaçakçılığı: AB ve Türkiye'de Vergi Kaçakçılığı Uygulamalarının Almanya Özelinde İncelenmesi, Türkiye İçin Öneriler" konulu tez çalışmasıyla Doktora unvanını almıştır.

Uludağ Üniversitesi İİBF'de İdari Yargılama Hukuku alanında Misafir Öğretim Görevlisi olarak ders veren Ali YENİAY'ın bu görevi ve konu içeriği nedeniyle doktora tezi, avukatlık mesleğinde Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında uzmanlaşmasına büyük katkılar sağlamıştır.

Ayrıca, Sosyoloji lisansı, Muhasebe ve Vergi ön lisansı ile Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ön lisansları öğrenimlerini görmüştür.

2006-2014 yılları arasında kurucusu olduğu Lisans Akademi'de hukuk ve ekonomi alanlarında öğretmenlik yapmış olan Ali YENİAY, kurs bünyesinde İktisat, Maliye, Vergi Hukuku, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku derslerini vermiştir.

2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen ';Enerji Hukuku'; konulu ve Bursa Barosu tarafından düzenlenen ';Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulaması ve İşletmeler Etkisi'; konulu eğitimlere katılarak bu konularda sertifika almıştır. 2019 yılında Uludağ Üniversitesi'nin düzenlediği ';Bilirkişilik'; eğitimine katılarak bu alanda eğitim katılım belgesi almıştır.

2019 ve 2021 yıllarında Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Maliye Sempozyumuna katılmış ve 2021 yılında katıldığı sempozyumda ';Türkiye'de Vergi Kaçakçılığı Suçunun Yüksek Mahkeme Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi" konusunda konuşmacı olarak bildiri sunmuştur.

Hukuk ve İşletme alanında aldığı Lisans, İktisat alanındaki Yüksek Lisansı, Mali Hukuk Bilim Dalı'ndaki doktora eğitimleri, hukuk ve ekonomi alanında vermiş olduğu eğitimler nedeniyle hukuk yanında Mali alanda da yeterli düzeyde eğitim ve tecrübeye sahip olan Ali YENİAY, şirketlere sadece hukuki değil mali konularda da danışmanlık konusunda profesyonel destek sağlamaktadır. Eğitim ve tecrübe anlamında sağlam bir alt yapıya sahip olması ayrıca karşılaştığı hukuki olaylara sıradanlıktan öte çok yönlü ve pratik çözümlerle yaklaşabilme imkanı sağlamaktadır.

Ali YENİAY, halen kurucusu olduğu Yeniay Hukuk Bürosunda yönetici avukat olarak devam etmektedir.