logo

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

Tarafların, boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmaya varmış olduğu davalar, anlaşmalı boşanmadır.

1. Anlaşmalı boşanma nedir?

Tarafların, boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşmaya varmış olduğu davalar, anlaşmalı boşanmadır. Tarafların tüm hususlarda anlaşmaya varamadığı durumlarda boşanma gerçekleşmeyecektir.

2. Anlaşmalı boşanma davasının şartları nelerdir?

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için resmi nikah tarihinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Ayrıca tarafların düzenlemiş olduğu protokolün şekil şartlarını taşıması ve tarafların tüm hususlarda anlaşmaya varması gerekmektedir.

3. Anlaşmalı boşanma davası görevli mahkeme hangisidir?

Boşanma davalarında, görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesi olmayan yerlerde ise, aile mahkemesi sıfatı ile karar vermek üzere asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.

4. Anlaşmalı boşanma davası yetkili mahkeme hangisidir?

Boşanma davalarında, yetkili mahkeme eşlerin son 6 ayda ikamet ettikleri veya eşlerden birinin yerleşim yeridir. Ancak anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar arasında yetki anlaşması yapılması durumunda, yetkili kılınan mahkeme de yetkilidir.

5. Anlaşma protokolü nedir ve neler içerir?

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların, boşanma, nafaka, velayet, maddi manevi tazminat, ziynet eşyaları, ev eşyaları, çocukla kişisel ilişki gibi tüm hususlarda anlaşmaya vardığı protokol düzenlenir ve mahkemeye sunulur.

Düzenlenen protokolde muğlak ifadeler yer almamalı, tüm hususlar açık şekilde yazılmalıdır. Örneğin, kişisel ilişki kurulması hususunda '; Baba / anne istediği zaman müşterek çocuğu görebilecektir.'; İfadesi, tarafların onayı ile, hakim tarafından, gün ve saat belirtilmek sureti ile düzeltilecektir.

Protokolde varsayım üzerinden anlaşma maddeleri yer almamalıdır. Örneğin "Nafakanın ödenmemesi durumunda, davalı adına kayıtlı araç davacı adına kaydolacaktır." Hükmü geçersizdir.

6. Anlaşmalı boşanma davası duruşması nasıl yapılır?

Anlaşmalı boşanma davası duruşmalı yapılmaktadır. Duruşmada asillerin ve varsa vekillerinin hazır bulunması gerekmektedir. Taraflardan birinin katılmadığı duruşma neticesinde, anlaşmalı boşanma gerçekleşmemektedir.

Tarafların ıslak imzasının bulunduğu protokolün en geç duruşma anına kadar sunulması mümkündür. Ancak imzaların bulunmadığı protokol dava açıldığı esnada sunulması gerekmektedir.

Duruşma esnasında hakim, anlaşmaya varılan hususları tek tek taraflara okumakta ve anlaşmaya varıldığı hususunda onay almaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasında tanık dinlenmemektedir ve boşanma tek celse sonunda gerçekleşmektedir.

7. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Dava açıldıktan sonra, mahkeme kalemi ile yapılacak görüşme neticesinde alınacak duruşma gününde duruşma yapılır. Duruşma günü, mahkemenin duruşma yoğunluğuna göre verileceğinden, işbu süre 4 5 haftaya kadar uzayabilmektedir.

Duruşma yapıldıktan sonra yaklaşık 1,5 aylık süreçte mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılmaktadır. Gerekçeli kararın taraflara tebliği ve 2 haftalık istinaf süresi içinde istinaf edilmemesi durumunda karar kesinleşmekte ve ilgili nüfus müdürlüğüne müzekkere yazılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasının alanında uzman bir avukat tarafından takibi halinde, belirtilen sürelerin kısalması mümkündür.

8. Anlaşmalı boşanma davası sonucunda, taraflar hemen evlenebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davası sonuçlandığında ve karar kesinleştiğinde, ilgili nüfus müdürlüğüne yazı yazıldıktan sonra nüfus kayıtları değiştirilmektedir.

Değişiklik sonrasında, erkek yan hemen evlenebilmektedir.

Kadın yan ise, boşanma tarihinden itibaren 300 günlük iddet müddeti geçtikten sonra evlenebilmektedir. Kadın yan, hamile değilse ve 300 günlük süreyi beklemek istemiyorsa, mahkemeye başvurarak iddet müddetinin iptali için dava açmalıdır. İşbu davada, mahkemenin sevkettiği hastaneden alınan hamile olmadığına ilişkin belge ile yeni evlilik yapılabilecektir.

9. Anlaşmalı boşanma çekişmeye döner mi?

Anlaşmalı boşanma davası, açıldıktan sonra tarafların boşanma ya da boşanmaya bağlı unsurlara dair uzlaştıkları konulardan vazgeçmesi halinde, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Bu durumda, çekişmeli boşanma davasına ilişkin tüm süreler başlayacak, taraflar dilekçe ve delillerini sunacaktır.

Çekişmeli boşanma davası açılmış ise, her iki tarafın istemiyle, düzenlenecek protokolün mahkemeye sunulması halinde, çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanma davasına dönüşmesi de mümkündür.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar anlaşmalı boşanma konusunda vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla anlaşmalı boşanma yolunu seçen kişilere Bursa boşanma avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Aile hukuku alanındaki anlaşmazlıklarınızın çözümü için Bursa boşanma avukatı ve online avukat desteği için Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Şafak AZİZOĞLUBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.