logo

Vergi Mahremiyeti İhlal Suçu

Vergi Mahremiyeti İhlal Suçu

Mahremiyet ve sırların korunması konusu Anayasa'nın 20. maddesi ile koruma altına alınmıştır. Bunun yanı sıra özel ve ticari yaşantılar hem genel hem özel hukuk normlarıyla korunmaktadır.

Vergi mahremiyeti ihlali Vergi Usul Kanunu 5. maddesinde düzenlenmiştir. Buna ilişkin cezai yaptırımlar ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir.

Görevleri nedeniyle kişi ve firmaların mahremiyet içeren sırlarına sahip olan kişilerin öğrendikleri sırları üçüncü kişilerle paylaşamayacağı VUK ile yasaklanmıştır. Vergi Mahremiyeti başlıklı VUK 5. Maddesi şu şekildedir. "Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine kullanamazlar;

1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;

2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar;

3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;

4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler. Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder."

Bunun dışında vergi mahremiyetine ilişkin bazı istisnalar söz konusudur. Bu istisnalar vergi mahremiyeti ihlali olarak sayılmaz.

VUK yer verilen istisnaları şu şekilde sıralayabiliriz:

• Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri mayıs ayı sonuna kadar vergi matrahı ve miktarını belirten levhayı kurumun görünür bir bölgesine asmak zorundadır.
• Mükelleflerin vergi tarhına esas beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir.
• Vergilerin tahsiline ilişkin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından adli ve idari araştırmalar için bankalara gerekli bilgiler aktarılabilir.

VUK 5. maddede ayrıca "Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez." denilerek kişiler koruma altına alınmıştır.

6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'nun (AATUHK) 107. maddesine istinaden; belirtilen işlemlerin uygulanmasında görevli olan kişiler, gerçekleştirecek oldukları görev ve işlemler nedeniyle vergi borçlularının ve onunla alakalı kişilerin şahıslarına, iş ve işyerlerine, muamele ve hesaplarına ilişkin bilgilerine dair edindikleri sırlar ile, saklı olması gereken farklı bilgi ve hususları açığa çıkardıkları durumda Türk Ceza Kanunu'nun 239. maddesi hükümleri doğrultusunda cezai işleme tabi tutulur şeklinde ifade edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu'nun 362. Maddesi bu şekilde Türk Ceza Kanunu'nun 239. Maddesinde yer alan cezaya atıf yapmakla kalmayıp kanunun var olan tüm hükümlerine atıfta bulunmuştur. Tahsil usulü ise AATUHK'nın 107. maddesinde yer almış ve bu haliyle de Türk Ceza Kanunu 239. maddeye atıf yapılmıştır.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar vergi hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla vergi uyuşmazlıklarında sorun yaşayan kişilere Bursa vergi avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Vergi hukuku alanına giren vergi mahremiyeti uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa vergi avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAYBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.