logo

Vergi Kanunlarında Mali Suçlar (Vergi Suçları)

Vergi Kanunlarında Mali Suçlar (Vergi Suçları)

Vergiye dayalı suçlar ve suç unsurları, birçok farklı kanun ve yasalara dağılmış durumda olsa da en geniş haliyle Vergi Usul Kanunu doğrultusunda düzenleme altına alınmıştır.

Suçları sebep ve sonuçları bakımından sınıflandırmak gerekirse; amacı, işlenme biçimi, eylemin gerçekleşmesi durumundaki neden-sebep-sonuç ilişkisi, eylemin gerçekleşmesi sonucunda alınan cezanın oranı ve türü, uluslararası düzeyde nitelik taşıması gibi bir takım farklı sınıflara ayırmak mümkündür. Bahsettiğimiz bu sınıflandırmalar içerisinde ise konumuzla ilişkili olan mali suçlar ve suç unsurları bizim açımızdan önem arz etmektedir.

Mali suç ve suç unsurları, birtakım benzer niteliklere haiz olan birden çok suç parametresinin bir arada olduğu bir çeşit suç sınıflandırmasıdır. Bu anlamda mali suç sınırlı biçimdeki ihlallerin tümüne verilen addır. Mali suç ve suç unsurları finansal ve iktisadi düzen ile alakalı olup, şiddet unsuru barındırmadan gerçek ya da tüzel kişiliğin bir başka gerçek ya da tüzel kişiliğe ekonomik olarak zarar vermesiyle neticelenen ve kendisine kazanç elde etmesini sağlayan suçlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vergi ile alakalı gerçekleşen suç ve suç unsurlarına yalnızca maddi ve mali cezalar verilmesi, sahtekarlık, hile ve aldatma yolunu seçenler göz önünde bulundurulduğunda kafi gelmemektedir. Bu sebeple kamu düzenine yönelik olan ve kamusal huzuru etkileyen suçlar olarak ele alınmış ve aynı zamanda özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ve cezalar ile kontrol altında tutmaya yönelik cezalar belirlenmiştir. Bu açıdan ele aldığımızda, vergiye yönelik gerçekleştirilen suçlar iktisadi olarak vuku bulsa bile kamu ve devlet otoritesini tehdit eder mahiyette olup toplumun huzur ve düzeninin bozulmasını etkiler biçimdedir. Korudukları yasal ve kanunlara uygun önemler bakımından da vergi suçları, hukuki değer açısından da diğer suçlardan farklı olarak değerlendirilmektedir.

Belgede sahtecilik yapılması ve sahte evrak düzenlenmesi sonucunda vergisel bir durum ortaya çıkması sonucunda özel kanun olarak Vergi Usul Kanunu ile cezalandırılmış, vergi ile alakalı bir durumun oluşmaması durumunda Türk Ceza Kanunu'na göre hükme varılmasına karar verileceği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda özel kanunlar ile hüküm altına alınmamış olan suçların yürürlükte olan genel kanun hükümleri doğrultusunda cezalandırılacağı açıktır.

Vergi Usul Kanunu'nda bulunan fakat Türk Ceza Kanunu'na ilişkin esaslar uygulanarak ceza mahkemelerince hüküm verilmesi öngörülen vergiye yönelik suçlar;

  1. Kaçakçılık Suçu (VUK md.359)
  2. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu (VUK md.362)
  3. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu (VUK md.363)
  4. Haysiyete Ve Şerefe Tecavüz Suçu (VUK md.5)
  5. Ekim Sayım Beyanlarını Denetlememe Suçu (VUK md.246/2

Vergiye yönelik suçlar madde numaralarında da görüldüğü haliyle anlaşılacağı üzere dağınık biçimde bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu bu kapsamda bir otorite halinde bulunmaktadır ve dağınık halde olan eylemleri ve bunlara ilişkin cezaları bir bütün altında ele almaya çalışmıştır. Vergi Usul Kanunu'nda suç olarak ele alınan fiillerin düzenlenmesi sağlanmış ancak ilgili hüküm bulunmaması durumunda ise Türk Ceza Kanunu hükümleri doğrultusunda ceza mahkemelerince davalar ele alınmaktadır.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar vergi hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla vergi uyuşmazlıklarında sorun yaşayan kişilere Bursa vergi avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Vergi hukuku alanına giren vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa vergi avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAYBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.