logo

Vergi Kaçakçılığı Suçları

Vergi Kaçakçılığı Suçları

Vergi kaçakçılığı suçu, vergi ziyaı şartı olmaksızın (vergi kaybının ortaya çıkması beklenmeksizin) mevzuatta yer alan kasten gerçekleştirilebilecek eylemler ile ortaya çıkması durumunda cezalandırılması öngörülen kamu ve hukuk düzenini bozmaya yönelik eylemleri kapsamaktadır.. Vergi kaçakçılığına neden olan suç ve suç unsurları, Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde düzenlenmiştir.

VUK 359. maddede yer alan vergi kaçakçılığına neden olan suç ve suç unsurları şu şekildedir.

A) Vergi ve vergiye ilişkin yasa ve kanunlara göre düzenleme ve saklama zorunluluğu olan;

1) Defter ve kayıtlarda sayım ve saymanlık sahtekarlığı yapanlar, gerçek dışı ya da kayıt altına alınan veriler ile alakası olmayan kimseler namına hesap açma işlemi gerçekleştirenler ya da defterlere kayıt altına alınması gereken sayım ve işlemleri vergiye esas tutarın azaltılmasını sağlayacak şekilde tamamen ya da kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen ya da kısmen farklı defter, evrak ya da başka kayıt ortamında kayıt altına alanlar,

2) Defter, kayıt ve evraklarda oynama işlemi yapanlar ya da saklayanlar ya da içeriği neticesinde yanıltıcı evrak oluşturanlar ya da bu evrakları kullananlar, haklarında on sekiz aydan üç seneye kadar hapis cezası ile yargılanır. Gerçekliği noter işlemleri ve evrakları ile ya da başka örnekleri ile var olduğu halde, denetleme esnasında vergi denetlemesine yetkin ve yetkili kişilere defter, kayıt ve belgelerin sunulmaması, bu fıkra hükmünün uygulanmasında saklama durumu olarak kabul görür. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

B) Vergi ve vergiye ilişkin kanunlar gerekçesiyle kayıt altına alınan ya da düzenlenen ve saklanması ve yetkili kurum ve kimselerce istenildiği durumda ibraz edilmesi mecburi olan defter, kayıt ve evrakları imha edenler ya da defter sahifelerini imha ederek imha edilen yapraklar yerine başka yaprak yerleştirenler koyanlar ya da hiç yaprak yerleştirmeyenler ya da evrakların gerçek ya da kopyalarını bütünüyle ya da bir kısım olarak gerçek dışı ya da bu evrakları kullananlar hakkında üç seneden beş seneye kadar hapis cezasına hükmolunur. Hakiki bir işlem ya da hal olmadığı durumda bunlar varmış gibi düzenlenen evrak, gerçek dışı ve sahte evraktır.

C) Bu kanun hükümleri doğrultusunda sadece Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi var olan gerçek ve tüzel kimselerin piyasaya sürüp basabileceği evrak ve belgeleri, Bakanlık ile sözleşmesi olmamasına rağmen tedavüle alan ve basanlar ya da bu evrak ve belgeleri bilinçli olarak kullananlar iki seneden yıldan beş seneye kadar hapis cezası ile hükmolunur. 371 inci maddede yer alan etkin pişmanlık şartlarına uygun şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına durumu aktaranlar için ceza işlemi uygulanmaz. Vergi kaçakçılığı suçu ve suç unsurlarını eyleme döken kimseler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344'üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.

Vergi kaçırmaya yönelik vergi kaçakçılığı suçu mevzuatta, vergiye ilişkin vergi ziyaı ile usulsüzlük suçlarından farklı olarak yer alır ve bu suçların ağırlaştırıcı nedeni olarak ön görülmektedir. Özetle belirtmek gerekir ki vergi kaçakçılığı, vergi kaybına neden olan iktisadi bir sonucun oluşması beklemeksizin mevzuatta belirtilen kasten gerçekleşebilecek ve kamu düzenini bozmaya yönelik hukuka aykırı suça dönüşen eylemleri içermektedir.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar vergi hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla vergi uyuşmazlıklarında sorun yaşayan kişilere Bursa vergi avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Vergi hukuku alanına giren vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa vergi avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAYBu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler Yeniay Hukuk Bürosu'na aittir. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu yer alan hukuki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan cezai yaptırımlara tabi olurlar.

İletişim Bilgileri


  • 0224 452 31 31
  • 0544 452 31 31
  • ali@yeniayhukuk.com
  • İhsaniye Mah. Can Sok. No:2/1 K.3 D.12 (Yeni Emniyet Binası Karşısı) Nilüfer/BURSA

  • Copyright © 2021 YENİAY HUKUK Tüm Haklar Saklıdır.