Blog

Kıdem Tazminatı
by Yeniay Hukuk Bürosu 01/06/2022

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı genellikle işten çıkarılma durumunda çalışanlara verilir. Genellikle, bir çalışanın fesih üzerine hak kazandığı istihdam süresine dayanır.

Kıdem Tazminatı Nedir


Kıdem tazminatı genellikle işten çıkarılma durumunda çalışanlara verilir. Genellikle, bir çalışanın fesih üzerine hak kazandığı istihdam süresine dayanır.

Kıdem tazminatı konusu 4857 İş Kanunu ve 1475 Sayılı eski İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, işe başlanılan ilk günden itibaren aynı işverenin aynı iş yerinde veya değişik işyerlerinde istihdam edilen süreler gözönüne alınarak, hizmet aktinin devamı boyunca her geçen tam yıl için işveren tarafından çalışana ödenecek tazminata ''Kıdem Tazminatı'' denilmektedir. Bursa Yeniay Hukuk Bürosu çalışanların kıdem tazminatının hesaplanması ve alınması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir


Kıdem tazminatını hak edebilmesi için işçinin aynı işyerinde en az 1 yıl süreyle çalışmış olması ve aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmiş olması şartı aranmaktadır.

1. İşçi tarafından, haklı nedenlerle derhal fesih hallerinden birinin gerçekleşmesi (4857/24) (Sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, zorlayıcı sebepler)

2. İşveren tarafından, haklı nedenlerle derhal fesih halleri birinin gerçekleşmesi ( (4857/25) (Sağlık sebepleri, zorlayıcı sebepler, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 4857/17.maddedeki bildirim süresini aşması) Ancak 4857 25/II ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama kapsam dışındadır.

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla (1475/14)
4. Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme nedeniyle (1475/14)
5. Sigortalılık süresi, prim günlerini tamamlayarak kendi isteği ile işten ayrılma (1475/14)
6. Kadının evlenmesi (1475/14)
7. İşçinin ölümü


Kıdem Tazminatı Hesaplama


İşçiye çalışmış olduğu her tam yıl için 1 aylık brüt ücreti kıdem tazminatı olarak ödenir. Bir yıldan artan aylar varsa bu aylar da oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Kıdem tazminatı günü sözleşmelerle işçi lehine artırılabilir. İşçiye her tam yıl için işten ayrıldığı tarihte güncel almış olduğu 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarı kadar kıdem tazminatı ödenir. Giydirilmiş brüt ücrete, çalışana düzenli olarak sağlanan para ve para ile ölçülebilen tüm menfaatleri dahil edilir. Kıdem tazminatından sadece binde 7,59 (0,00759) oranında ücretliler damga vergisi kesintisi yapılır. Bursa Nilüfer Yeniay Hukuk Bürosu olarak kıdem tazminatınızın detaylı olarak hesaplanması ve alınması konusunda danışmanlık hizmeti için yanınızdayız.

Giydirilmiş Brüte Dahil Menfaatler:

 • Aylık Ücret Prim ve İkramiyeler
  Yemek Yardımı
  Ulaşım Yardımı
  Giyim Yardımı
  Bayram Yardımı
  Kira Yardımı
  Yakıt ve Aydınlatma Yardımı vb.
  

Ancak her bir yıl için hesaplanan kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihindeki güncel kıdem tazminatı tavanını aşmamalıdır. Eğer hesaplanan 1 yıllık kıdem tazminatı tutarı fesih tarihinde geçerli kıdem tazminatı tavanı aşarsa; kıdem tazminatı her bir yıl için tavan tutarı baz alınacak şekilde hesaplanır. 2022 kıdem tazminatı tavanı 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olmak üzere yıllık 10.848,59 TL'dir.

Örnek Kıdem Tazminatı Hesaplaması


İş yerinde 5 yıl 2 ay süreyle çalışmış olan işçi 2022 yılında işten ayrılmıştır. Ayrılmış olduğu tarihte işçinin aylık brüt 5.004 TL ve aylık brüt 600 TL yemek olmak üzere toplam 5.604 TL'dir. Buna göre işçinin alacağı kıdem tazminatı hesaplaması şu şekilde olacaktır.

1 yıl için brüt tutar (5.004 + 600) : 5.604,00 TL

5 yıllık kıdem tazminatı tutarı (5.604 X 5 yıl) : 28.020,00 TL

2 ay için kıdem tazminatı tutarı 5.604 / 12 X 2 ay) : 934,00 TL

5 yıl 2 ay için Brüt Tutar (28.020 + 934) : 28.954,00 TL

Damga Vergisi Kesintisi (-) (28.954 X 0,00759) : 219,76 TL

Hak Edilen Net Kıdem Tazminatı : 28.734,24 TL

Bursa Yeniay Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan Bursa avukat kadromuza gerekli bilgileri göndererek kıdem tazminatınızı detayları ile öğrenebilirsiniz. Kıdem tazminatının hak edilebilmesi için gerekli şartların gerçekleşip gerçekleşmediğinin yorumu için Yargıtay kararlarına bakmak ve sürecin takibi için avukat desteği almak faydalı olacaktır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır


Kıdem tazminatı alabilmenin ilk şartı SGK'lı olarak çalışıyor olmaktır. İşyerinden kıdem tazminatı alınabilmesi için, işçinin en az 1 yıl süreyle, kesintisiz olarak o işyerinde çalışıyor olması ön koşullardan biridir. Ayrıca çalıştığınız işyerinden kıdem tazminatı alabilmeniz için, iş sözleşmesinde çalışılacak sürenin belirsiz olması gerekmektedir. Eğer işe başlamadan önce belirli bir iş süresi dahilinde sözleşme yaptıysanız, tazminat alınamaz. Çalışılan işyerinin taşınması ya da iflas etmesi yukarıda belirtilen konularda gereken yapıldığında tazminat alma hakkını engellemez.

Bazı istisnai durumlarda kıdem tazminat alımı mümkündür. Çalışanın askerlik celbinin gelmesi ve askere gitmesi, emeklilik durumunun kısmi ya da tam olarak gelmiş olması da tazminat için geçerli sebeplerdir.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar kıdem tazminatı konusunda vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa Nilüfer'de en iyi avukat kadrosuyla kıdem tazminatı konusunda destek arayan kişilere Bursa iş avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Kıdem tazminatı haketme ve kıdem tazminatı hesaplamalarında Bursa iş avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAY