Blog

İş Hukukunda İşçi ve İşveren Sorumlulukları
by Yeniay Hukuk Bürosu 08/01/2022

İş Hukukunda İşçi ve İşveren Sorumlulukları

İş Hukuku çerçevesinde işçi ve işveren sorumluluklarını şu şekilde özetleyebiliriz.

İşveren Borçları

1. Ücret Ödeme Borcu

İşverenin hizmet akdinde belirtilen ücreti ödeme borcudur. Ücret ödeme borcu işçinin hizmet akdinde belirtilen çalışmayı yapması halinde yerine getirilmelidir. Ücretin Türk Parası ile ödenmesi ve ödendiğinin resmi bir belge ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla yabancı para birimi, çek veya senet gibi değerli kağıtlar ya da üretilen maldan ödenemez.

2. İşçinin Kullanacağı Araç ve Gereç Malzeme ve Donanımı Temin Etme Borcu

İşçinin kullanacağı malzemelerin ihtiyaç miktarınca temin edilmesi, bunların bakım, onarım servis işlemleri ve yenilenmesi işverenin sorumluluğundadır.

3. İşçiyi Koruma Borcu

İşveren işçinin çalışma sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını sağlayarak kontrol etmelidir.

4. Eşit Davranma Borcu

İşyeri sınırları içerisinde işverenin çalışanlarla yakınlığı ve ilişkisi ne olursa olsun ödüllendirme ve cazalandırma işyeri yönetmeliği ve hizmet akdi hükümlerine göre olmalıdır.

Eşit davranma ilkesinin ihlalini öne süren ve bunu kanıtlayan işçi, 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka, yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.

5. Doğum İzni Borcu

İş Kanunu kapsamında kadın işçilerin doğum izni, eşi doğum yapan erkeğin izni, emzirme yardımının yerine getirilmesi gerekmektedir.

6. İşverenin Oda ve Yurt Açma Borcu

  • 100-150 arası kadın işçi çalıştırılan işyerlerinden 1 yaşından küçük çocukların bakılması, bırakılması için ve işçilerin çocuklarını emzirmeleri için bir yer kurulması zorunludur.

  • 150'den çok kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde 0-6 yaş aralığındaki çocuklarıa bakılması, bırakılması için ve işçilerin çocuklarını emzirmeleri için bir yer kurulması zorunludur.

  • Oda ve yurt açma yükümlülüğünde işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın işçilerin sayısı dikkate alınır.

  • Yurdun uzaklığı 250 metreden uzakta ise işveren ücretsiz taşıt sağlamak zorundadır.

İşçinin Borçları

1. Çalışma Borcu

a) İşin Bizzat Görülmesi Borcu

Hizmet akdinde adı geçen işçinin çalışmayı bizzat kendisinin yapması sorumluluğudur. İşçinin işini işverenden habersiz bir başkasına devretmesi iş hukuku gereği hizmet akdinin bitirilmesine neden olur.

b) Belirtilen İşte Çalışma Borcu

Hizmet akdinde vasıfsız işçinin çalışacağı mesleki alan belirtilmemiş ise işverenin belirlediği alanda çalışma sorumluluğudur. Hizmet akdinde işçinin çalışacağı mesleki alan belirtilmesi durumunda işçinin belirtilen alan dışında çalışması işveren ve işçinin rızası ile olur.

c) İşin Özenle Yapılması Borcu

İşçinin üzerine düşen sorumluluğu işyerinin kalite ve kapasitesine uygun şekilde çalışarak yerine getirmesi sorumluluğudur.

2. Sadakat Borcu

İşçinin hizmet akdi süresince işyerinin gizlilik arz eden bilgi, teknoloji ve becerilerini deşifre etmemesidir. Gizlik arzeden unsurların deşifre edilmesi yasal hükümlerle sınırlandırılmıştır.

3. İşyeri Kurallarına Uyma Borcu

İşçinin işyeri ortamında işyeri kuralları ve ahlak ölçüleri içinde hareket etmesi borcudur. İşçinin statüsünde yükselme ve atamasında bu intiba önemli olarak değerlendirilir.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar iş hukuku alanında vermiş olduğu hukuki danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa Nilüfer'de en iyi avukat kadrosuyla işçi işveren arasında sorun yaşayan kişilere Bursa iş avukatı olarak destek sağlamaktadır.

İş hukuku alanına giren işçi işveren uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa iş avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAY