Blog

Av. Şafak AZİZOĞLU
by Yeniay Hukuk Bürosu 27/05/2022

Av. Şafak AZİZOĞLU

Şafak AZİZOĞLU, 1991 yılında Bursa'da doğmuştur. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş, 2014 yılında stajını tamamlamıştır.

Ticaret Hukuku'nda Uzmanlık Arabuluculuk eğitimi, İş Hukuku'nda Uzmanlık Arabuluculuk eğitimi ve Sigorta Hukuku'nda Uzmanlık Arabuluculuk eğitimi almıştır ve 2019 yılından bu yana resmi sicile kayıtlı olarak arabuluculuk yapmaktadır.
2019 yılında Bilirkişi olmuş, sonrasında İş Göremezlik, Destekten Yoksun Kalma Aktüerya eğitimine ve İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanmıştır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulaması ve İşletmelere Etkisi eğitimi alan Şafak AZİZOĞLU, müvekkillerine şirket içi eğitimler verilmesi konusunda deneyim sahibidir.
İcra Hukuku, Özel Hukuk, İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk alanında çalışmaları bulunmaktadır.